top of page

HEDENDAAGSE PROPAGANDA

We worden allemaal omgeven door veranderingen. Deze veranderingen vragen om flexibiliteit en een open blik. Veranderingen roepen vragen op, dienen als inspiratie en eisen soms een reactie. Als grafisch ontwerper ben ik geïntrigeerd door de mogelijkheden die wij als ontwerpers hebben om positieve veranderingen op gang te zetten. Ik zie propaganda als een interessant communicatiemiddel wat ingezet kan worden om andermans gedachten of gedrag te beïnvloeden.

Afstudeerscriptie voor ArtEZ Academy for Art & Design.

bottom of page